• Ingen Wagenaar


   Ingen Wagenaar is een geboren verhalen verteller. Zij schrijft en schildert heart-triggers met een sprankelende boodschap.

   In deze tijd van transitie zijn bewustwording en persoonlijk leiderschap de aanjagers van de verandering en de kanteling in de samenleving. In haar verhalen en schilderijen, inspireert zij mensen om het 'goede van het oude' mee te nemen en het 'nieuwe' te omarmen. Vertrouwen, bewustwording en liefde is het motto van haar werk. In de wisselwerking met de ander wordt de inspiratie geboren. De dans van het leven.

   Ingen is coach heeft drie zonen, een zwarte koningin en woont in Breda. Wil je mee doen aan de rondetafelgesprekken of een afspraak voor een reading of een coachings sessie, mail naar: ingen.wagenaar@gmail.com

   c.v. zie https://www.linkedin.com/in/ingenwagenaar/

  • Holistische coaching/ Reading

   Het is zo makkelijk gezegd. We kennen de uitspraken allemaal wel:
   'Wees in het moment'. Ga in de overgave'. 'Laat los'. 'Maak aanspraak op je persoonlijk leiderschap'.
   Wat betekent dat in werkelijkheid? En is dat zo makkelijk gedaan?

   Iedereen loopt zijn eigen weg met zijn/haar individuele rugzak. Ik moet eerlijk bekennen dat de overgave en het loslaten voor mij niet zo makkelijk waren. Het pad van zelfverwerkelijking begint met bloemetjes en bijtjes, een zonnetje dat je hart verwarmt zodat je opgeruimd en blij je eerste stappen kan zetten. Onderweg komen de meeste mensen verraderlijke valkuilen, grote hindernissen en niet te vergeten, pijn en verdriet tegen. Helaas, helaas, de weg gaat niet over rozen.
   En dan opeens komen de verwondering en magie in je leven. Je bent stomverbaasd dat na zo hard ploeteren er werkelijk een moment komt dat je vanuit je hart durft te leven en er een gevoel van vrijheid ontstaat.
   Ik geloof niet dat het de bedoeling is dat we over water kunnen lopen, echter, persoonlijk leiderschap, bewustwording en leven vanuit je hart maakt dat er een schat aan potentie in je wakker wordt gemaakt.

   Ben je benieuwd en wil je ondersteuning op je weg? Mail me voor een afspraak: ingen.wagenaar@gmail.com

 • Ronde tafelgesprekken/ Groeps coaching

  • Hoe belangrijk zijn de lessen voor een mens om zijn werkelijke identiteit te vinden. Scholing kan niet zonder de wijze lessen van het leven zelf. Samen dragen zij de kennis, wijsheid en liefde die onze ziel doet groeien in bewustzijn.
   De dans van het leven in al haar facetten.'
   Uit: 'Hoeren en Godinnen, een verhaal voor het slapen gaan', mijn tweede roman in wording.

   Een groep waar we in beslotenheid en oprechte interesse voor elkaar en de gekozen onderwerpen, open staan in ont-wikkeling en ont-rafeling, om tot de authentieke uitstroming van de persoonlijkheid te komen.

   Wie ben ik? Waar ligt mijn waarachtige verlangen? Hoe leef ik vanuit mijn hart en ziel? Waar gaan we als mensheid naar toe? Wat is mijn rol in het geheel?

   Om werkelijk authentiek te worden heb je meedogenloze eerlijkheid en liefdevolle wijsheid nodig.

   Breda, data nog onbekend i.v.m. lockdown.
 • Lezingen

  Ingen geeft lezingen die gecorreleerd zijn aan de thema's van haar boeken. Wakker worden en de magie van de verandering volledig omarmen.
  Deze vind je ook terug in haar verhalen en schilderijen.


  Wil je graag iemand voor een inspirerende lezing? Neem contact op met Ingen.
  Email: ingen.wagenaar@gmail.com

  • Boekpresentatie


   Helaas, de boekpresentatie moet uitgesteld worden. Na 19 januari 2021 komen van Kemenade & Hollaers en Ingen Wagenaar graag terug met een nieuwe uitnodiging voor de boekpresentatie.
   Fijne feestdagen en veel leesplezier toegewenst!


   De ziel, de rugzak en de zwarte koningin:

   20 december 2020- van Kemenade & Hollaers in Breda.

   Sessie 1: 14.30- 15.15

   Sessie 2: 15.30-16.15

   Ingen wordt geïnterviewd door René Hollaers, eigenaar van de Boekhandel van Kemenade & Hollaers. Daarna is er een mogelijkheid tot vragen stellen en het signeren van uw boek. Wilt u één van de sessies bijwonen, mail dan naar één van beide emailadressen:

   ingen.wagenaar@gmail.com

   info@kemhol.nl

   Boekhandel van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 52-54, 4818 JG Breda, 076- 565 7066

 • Blogs en vlogs

  • Uit 'Hoeren en Godinnen, een verhaal voor het slapen gaan', mijn tweede roman in wording, december 2020.


   De woorden van een wijs man...

   De afgelopen jaren is mijn leven turbulent geweest en ik had een grote behoefte aan rust. Ik was moe. Mijn rust zocht ik op alle vlakken, in mijn werk, mijn nieuwe relatie, rust, rust, rust. Gek genoeg kreeg ik geen rust maar openbaarde zich een onrust in mij. Ik heb gebeden en gemediteerd voor inzichten en uiteindelijk kon ik mijn onrust ontrafelen en tot de kern van mijn wezen komen.

   Ik was een mens die leefde vanuit mijn ratio, mijn emoties en mijn overtuigingen. Ik had mijn projecten en mijn doelstellingen, bewust van mijn macht en mijn kracht. Ik voelde mij sterk in mijn individualiteit en mijn mannelijkheid. En toch……

   Ik bemerkte dat als ik vanuit mijn passie leefde er iets uitzonderlijks gebeurde. Ik kreeg mijn zo verlangde innerlijke rust en ruimte.

   De oplossing lag op een heel ander vlak dan dat ik met mijn geprogrammeerde overtuigingen ooit had kunnen bedenken.

   Uit je passie leven is niet de hele dag in je blote kont achter je geliefde aanrennen. Is niet met felheid je doelen nastreven of met agressie het klimaat en de natuur verdedigen. Maar vanuit je passie leven is vanuit je hart leven. Jouw hart heeft geen regels, geen overtuigingen en behalve de gevoelens van liefde en ontroering kent ze geen emoties. Ze verbindt de mens met zichzelf en daarom kan hij zich verbinden met de ander.

   Het hart gidst de mens door het leven, rustig en liefdevol. Openbaart een vat van mogelijkheden die voor jouw weg van vitaal belang zijn om tot de hoogst mogelijke verwerkelijking te komen van jouw incarnatie. Paden en kansen die je vanuit je ratio en je emoties nooit had kunnen bedenken.

   Met het bewustzijns niveau van de mens en de maatschappij van nu is het een hele uitdaging om je hart te openen en vanuit je hart te leven. De controle los te laten. Het strookt eenvoudigweg niet met hetgeen je van jongs af geleerd is. Er is geen zekerheid en controle zorgt voor schijnzekerheid, veroorzaakt afgescheidenheid en onleefbaarheid.

   Heb je echter de sprong van het openen van het hart durven maken dan ontvouwt het leven zich vanuit creativiteit, mogelijkheden en liefde.

   Vooral voor mannen is deze keuze een zeer moedige keuze. En het is vooral deze keuze van de manlijke energie die de grootste impact zal hebben in de positieve veranderingen in onze wereld. Op alle vlakken. Micro en macro. Zo beneden en zo boven.

  • De woorden van een wijze vrouw....

   Vergeef me. Ik heb het verkeerd begrepen. Ik wilde mijn vrouw-zijn leven. In alle oprechtheid en zuivere intentie. Ik stond naast mijn man. Ondersteunde hem waar ik kon. Hij hoefde maar met zijn ogen te knipperen en ik gaf hem wat hij nodig had. Met liefde. Dacht ik.

   Ik voelde mezelf groeien door de belangrijke taak die ik op me had genomen. Mijn man alle ruimte te geven zijn talenten, zijn expertise en importantie te leven. Hij gaf de wereld zijn grootsheid en ik mocht hem daarin ondersteunen en behagen. Ik gaf hem de ruimte en cijferde mezelf weg. Mijn offer was vrijwillig. Uit liefde. Dacht ik.

   Daar ging het om. Onze samenwerking maakte hem groot en mij trots. Ik had mijn bestemming als zijn vrouw geleefd. Ik had mijn bestemming als mens geleefd. Dacht ik.

   Ons afscheid kwam als een donderslag bij de heldere hemel. Met lege handen bleef ik achter, vol verbazing en verwarring. Hoe kan een mens door zijn bestemming te leven, zo gehavend en beschadigd achter blijven? Voor het eerst dacht ik na over de ware toedracht van mijn leven. Kon ik mijn opvoeding en culturele achtergrond in perspectief zien? Wie was ik, maar vooral wie was ik geworden?

   De conclusie was schrijnend. Uit eigen vrije wil en goede intentie was ik geworden tot niets. Een schaduw van mijzelf. Ik had mijn eigen vrouwelijkheid niet begrepen. Nu weet ik en heb ik kunnen keren. Mijn schaduw naar het licht kunnen brengen. Ik ben een vrouw en het is mijn vonk die het vuur laat ontstaan. Het zaad behoed ik in het donker tot het tijd is om het licht te laten schijnen daar waar het leven kan ontstaan. Het is mijn bedding die het leven draagt. Het is mijn schoot die ruimte geeft voor de expansie van de manlijke kracht.

   In deze dans van de manlijke en de vrouwelijke krachten ligt mijn overgave. Een wetende overgave, een overgave gedragen door mijn hart. En tijdens deze dans, terwijl mijn hart de dynamiek van de vonk overbrengt naar het manlijke, kan de man de vonk ontvangen en transformeren naar de expansieve kracht van het vuur. Tijdens deze dans opent het manlijke zijn hart. Deze dans, de wisselwerking tussen de man en de vrouw, heb ik zo fout begrepen.

   Overgave is geen opoffering, is geen onderdanigheid en is geen behagen. Overgave is hartgedragen kracht. En alleen in deze hartgedragen kracht kan het manlijke scheppen en zichzelf manifesteren. In deze authentieke dans is geen ruimte voor machtsmisbruik, overheersing of agressie tegen het vrouwelijke. In deze authentieke dans is geen ruimte voor afhankelijkheid en dwingelandij van het vrouwelijke.

   In deze liefdevolle dans is slechts ruimte voor gelijkwaardige deelname van onze krachten aan de creatie. Onze krachten zijn duaal en in een continue wisselwerking. Onze gelijkwaardige krachten, op de juiste manier geleefd, zijn de dans van het leven.

  • Protest van een jonge vrouw:

   Zo zie je maar, de cultuur wordt in stand gehouden door onze eigen sekse. De strijd gestreden door vrouwen in de vorige eeuw doen jullie volledig teniet. De oude garde vrouwen durft niet voor zichzelf te gaan staan. Angst weerhoudt jullie om iets van je leven te maken.

   Wat een onzin dat je als vrouw slechts die kracht mag zijn om het manlijke het vuur te laten ontwikkelen. Ik draag vuur bij me. Heb een opleiding gevolgd en maak plannen. Projecten die ik wil voldragen tijdens mijn leven. Ik ben meer dan een bedding voor het manlijke. Ik ben meer dan een vonk voor het vuur. Ik ben niet alleen de maan maar ook de zon. Ik draag niet alleen het zaad maar weet ook het zaad tot ontkiemen te brengen. Ik ben de kracht en de macht van mijzelf en heb daar geen man voor nodig. Wat dans van het leven. Ik dans mijn eigen leven.


   Reactie van de oude wijze man en de oude wijze vrouw….

   Mijn lief, zo vreselijk waar. Een mens is niet slechts de bedding voor de ander. Wij zijn de vonk en het vuur. In ons danst de wisselwerking van het manlijke en het vrouwelijke. Wij zijn beiden en wij leven beiden. De strijd voor gelijkheid en gelijkwaardigheid was nodig om het vrouwelijke principe inzichtelijk te maken. De overheersing van de manlijke dynamiek moest gekend worden. Wij zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. De dans van het leven is de ruimte die tussen het manlijke en vrouwelijke principe ontstaat. In die stilte, in de ruimte ertussen, ligt de creatie. Het manlijke en vrouwelijke leeft in ieder van ons. In ieder van ons verkeert een unieke wisselwerking. Er is geen strijd meer nodig. Voor elk mens ligt de uitdaging in het leren kennen van zichzelf. Waar ligt mijn manlijke en waar ligt mijn vrouwelijke kracht? In die unieke combinatie ligt de blauwdruk van elke incarnatie. Elke vrouw en elke man heeft zijn eigen dynamiek uitgedrukt in onder andere het manlijke en vrouwelijke principe.

   In deze tijd van verwarring op zoveel maatschappelijke gebieden, staat een vernieuwing en een paradigma verandering klaar om geboren te worden. Nieuwe leiders, mannen en vrouwen met bewustwording, zullen opstaan. Zij laten krachtig en hartgedragen leiderschap zien. De man en vrouw in evenwicht door het kennen van het spanningsveld van de eigen dualiteit. Binnen deze cyclische beweging is de ontdekking van het ware zelf, de bewustwording over het menszijn, een voorwaarde om het nieuwe paradigma te ontsluieren. Het manlijke en het vrouwelijke principe is daar een onderdeel van. De vrouw hoeft haar vrouwelijkheid niet te offeren voor haar bestaansrecht in het leven. De man is geen watje als hij vanuit zijn hart durft te leven.

   Durf te zijn, de krachtige vrouw en de kwetsbare man, de gehele mens. Dat is de toekomst van de samenleving.

   Durf te dansen en te leven in de wisselwerking van de duale doch gelijkwaardige dynamieken, in jou en in ons. Neem de verantwoordelijkheid voor je bestaan. Dit zal vrede en harmonie brengen. Dit zal creativiteit en ontplooiing brengen, voor de man en de vrouw. Niets is mooier dan de dans van het leven….

  • De kunst van Ingen


   Van jongs af aan zijn kleuren belangrijk voor me.

   Ik denk in kleuren:

   Letters, cijfers, woorden, muziek maar ook emoties en verhalen drukken zich in mijn hoofd in kleur uit.

   De sprankels in m’n hart vertaal ik met (olie)verf op het doek.

   Mijn schilderijen geven dan ook expressie aan hetgeen zich beweegt in mij en leeft in mijn hart.


   Ingen,

   Breda, 2020, Nederland.


  • Moed, 150 x 100,
   acryl, olieverf en albast op linnen,
   2015.

   Verkocht, Breda.
  • Stille kracht, 120 x 100, oleverf en acryl op linnen, 2016.

  • Sprankelend water, vierluik, 4 x (50 cm x 50 cm ),
   olieverf en acryl op linnen,
   2018.


  • Abstract, 70 x 80, acryl op linnen, 2019.   Verkocht, Zürich, Zwitserland.


  • Happi, vierluik, 50 x 50, acryl en olieverf op linnen, 2016.   Verkocht, Amsterdam.
 • FLORA
  • Vrijheid,
   150 x 100 cm.
   olieverf, acryl, albast en rijstpapier op linnen,
   2014.


   Verkocht, Breda, Nederland.

  • Rietvelden I,
   120 x 80 cm,
   olieverf, acryl en rijstpapier op linnen,
   2013.


   Verkocht, Berlijn, Duitsland.

  • Moeras bij schemering, 100 X 150 cm,
   olieverf, acryl en albast op linnen,
   2014.


   Verkocht, Amsterdam, Nederland.

  • Rietvelden II,
   70 x 50 cm,
   olieverf, acryl en rijstpapier op linnen,
   2013.


   Verkocht, Bavel, Nederland.

  • Betoverd bos, 80 x 100, albast en olieverf op linnen, 2013.
   Verkocht, Bize, Frankrijk.

  • Bloemenweide, tweeluik,
   50 x 60 cm,
   olieverf, acryl en rijstpapier op linnen,
   2013.

   Verkocht, Amsterdam, Nederland.

 • POORTEN
  • Poorten van vrijheid,
   olieverf, acryl en albast op linnen,
   2014.


   Verkocht, Amsterdam, Nederland.

  • Poorten van de keuze,
   100 x 100 cm,
   olieverf, acryl en albast op linnen,
   2012.

   Verkocht, Beemster, Nederland.

  • Inwijding,
   120 x 100 cm,
   olieverf, acryl en albast op linnen,
   2014.

   Verkocht. Utrecht, Nederland.

  • Exposities

   Oog en Blik, Tolbrugstraat, Breda, 2019.

   Expositie 100-jarig bestaan Groene Hart Lyceum.
   Galerie Alphen Art, Aarhof 15, Alphen aan den Rijn, 9-11 t/m 14-12-2018.

   The Colorfield Performance, 2018.
   Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa.

   Stadsgalerij, Breda, 2009.
   Met Maria Hillen, beeldhouwster.

   Die Welle des Lebens, Berlin, 2005.
   Met Maria Hillen, beeldhouwster.

   Kunstschule Isernhagen, 2000.


   Lid van NABK.
  • Ingen Wagenaar

  • Adres: https://www.linkedin.com/in/ingenwagenaar/ https://www.facebook.com/ingen.wagenaar https://www.instagram.com/ingenwagenaar/
   Breda
   E-mail: